• English (English)
  • العربية (Arabic)
  • Español (Spanish)
  • français (French)
  • русский (Russian)
  • Türkçe (Turkish)

مشارکت پذیری در سرمایه گذاری

مشارکت پذیری در سرمایه گذاری

این شرکت پس از ساماندهي ساختارهای مالي و برنامه‌ريزي، باهدف افزايش درآمد شركت در قالب استراتژيها و راهبردهای جديد مديريت مؤسسه جهادنصر، در صدد ارتقاء سطح سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری در قالب مشارکت در طرحهای ملی و منطقه‌ای برآمده است. در این راستا، ایجاد و ارتقاء سطح همكاري‌ها با سایر شركت‌ها و نهادهای همسو را در دستورکار قرار گرفته است که به مصادیق ذیل اشاره می‌شود:


  • شراکت در طرحهای سودده سرمایه گذاری مثل تولید و پرورش آبزیان در مزارع
  • واردات و فروش کالا
  • صادرات و فروش کالا
  • پذیرش سرمایه در طرحهای سودده موجود
  • معرفی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی

نمونه پروژه های مشارکت در سرمایه گذاری

تور یکی از بخش‌های اصلی قفس‌های پرورش ماهی در دریا است که نقش مؤثری در حفاظت از سرمایه‌گذاری انجام‌شده و بهره‌وری در پرورش ماهی دارد. تا سال 1394 این تورها از کشورهای اروپایی و چین وارد می‌شد که مشکلاتی را برای فعالان این صنعت به وجود آورده بود. تورهای وارداتی از اروپا، قیمت بالایی داشته و زمان تحویل آن‌ها طولانی بود. همچنین اغلب تورهای چینی کیفیت مناسبی برای استفاده در قفس‌های پرورش آبزیان در دریا را نداشتند. بنابراین در هر دو حالت، ریسک و هزینه‌های تولید صنعتی ماهی به روش پرورش در قفس، افزایش می‌یافت. ما از متخصصان صنعت نساجی در واحد جهاددانشگاهی دانشگاه امیرکبیر درقالب پیش خرید تورهایی با استانداردهای بالای جهانی ، در راستای سیاست حمایت از تولید داخلی نسبت به تشویق مجموعه شرکتهای جهاد نصر به خرید تور از این واحد دانشگاهی اقدام نمودیم .